لوازم داربست بندی

بست داربست بست چهارپیچ گردان

بست داربست بست چهارپیچ گردان

بست داربست بست چهارپیچ گردون

بست داربست بست چهارپیچ گردون

مدرن سازان قرن فروشنده لوازم داربست

بست های داربست از جنس چدن داکتیل و در اوزان ۱٫۳۰۰ گرم الی ۱٫۶۵۰ گرم ، در برندهای مختلف که معروف ترین آنها ایران بست می باشد تولید می گردد.

لوله داربستی

لوله داربستی

لوله داربستی

لوله داربستی

به عنوان پشت بند افقی یا قائم در سازه های بتنی یا برای داربست بندی استفاده میشود

لوله داربستی بیشتر برای پشت دیوارها ویا زیر سقف دالهای بتنی یا زیر پودرها و بستن به پشت قالبهای دور سقف و اجرای داربست و برای مهار دیوار یا ستون