بست داربست ایران بست

بست داربست بست چهارپیچ گردان

بست داربست بست چهارپیچ گردان

بست داربست بست چهارپیچ گردون

بست داربست بست چهارپیچ گردون

مدرن سازان قرن فروشنده لوازم داربست

بست های داربست از جنس چدن داکتیل و در اوزان ۱٫۳۰۰ گرم الی ۱٫۶۵۰ گرم ، در برندهای مختلف که معروف ترین آنها ایران بست می باشد تولید می گردد.